top of page

Štrige so med nami

Updated: Sep 16, 2023

Istra je dežela Štrig. Poznajo jih po celotnem polotoku.

Pribor za čaranje

Štrige in štrigoni so ljudje z nadnaravno močjo in so še danes prisotni v bitju starejših istrskih ljudi. O njih se danes ne govori toliko kot 50 let nazaj, seveda pa obstajajo številne bajke. Le te pravijo, da štrige in štrigoni niso bila mitska bitja, ampak običajni ženske in moški, ki so imeli posebne prirojene ali naučene zle moči. Štrige in štrigoni se po izročilu rodijo v črni posteljici, podobni mehurju, ki jim ga zašijejo pod pazduho. Če posteljico izgubijo, ostanejo brez posebnih moči.

Značilnosti Štrig

Štrige se po izgledu niso dosti razlikovale od drugih bitij, čeprav nekateri viri navajajo, da so v določenih krajih imele štrige rep. Obvezno so se sestajale na križiščih, in sicer med enajsto ur zvečer in polnočjo. Njihovo delovanje lahko razdelimo na tri dejavnosti: medsebojno bojevanje, povzročanje zla ljudem in večni boji z njihovimi nasprotniki – kresniki. Kresnik je moški z nadnaravnimi močmi, je zaščitnik ljudi in živali in se bojuje z zlom. Bajke tudi pravijo, da so se štrige, podobno kot kresniki, spreminjale v različne živalske oblike ali v veter. Ljudje so se jih zelo bali, najbolj pa otroci, saj naj bi štrige povzročale bolezni, kot so glavobol, psihični in telesni propad, smrt in tudi poškodbe na domačih živalih.Štrige poznajo po celotni Istri. Še 5O let nazaj so z njimi strašili otroke. Danes v Štrige verjame zelo malo ljudi.Čarovniški klobuk

Od kod izhaja pojem štrige?

Izvor pojma "Štrige" je v slovenski Istri je povezan z ljudskimi verovanji in mitologijo, ki so se razvijali skozi stoletja in so bili prenašani iz generacije v generacijo. Čeprav ni zapisano, je mogoče sklepati, da ime izhaja iz italijanskega izraza za čarovnice (strege), kar še dodatno priča o povezanosti obeh narodov ob meji.


Related Posts

See All

Comments


bottom of page